Upominać z miłością

Mimo trwającej pandemii w niedzielę 06 września 2020 o godz. 13:00 zaszczytu głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie dostąpił Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Kan. Mirosław Łaciński – proboszcz leżącego w woj. wielkopolskim Lubotynia. Towarzyszyła mu liczna koncelebra, wśród której byli m.in. Ks. Prał. Henryk Ambroziak oraz Ks. Prał. Zbigniew Szygenda.

Podczas powitania Ks. Prał. Prepozyt Grzegorz Karolak podkreślił liczne osiągnięcia i zasługi Ks. Kan. Mirosława Łacińskiego dla parafii naszej diecezji.

W swojej opartej na tekstach homilii Ks. Kanonik swoim łagodnym tonem głosu aktualizował kerygmat czytań XXIII niedzieli w ciągu roku. Podkreślał konieczność upominania, jako wyraz troski o drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Mirosławowi za jego posługę. Był on kolejnym kanonikiem w drugiej turze wyznaczonej dla duchowieństwa z Kapituły Ciechocińskiej. Za kilka tygodni posługa głoszenia słowa Bożego przez kolejnych członków Kapituły Ciechocińskiej będzie kontynuowana.