„Przebaczenie – początek lepszego świata”

W niedzielę – 13 września 2020 Kościół w Polsce przeżywał swoją duchową łączność z Ziemią Świętą i chrześcijanami tam żyjący. Przed Ciechocińską Kolegiatą przez cały dzień zgodnie z prośbą Papieża Franciszka Rycerze Kolumba zbierali ofiary na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie i pomoc chrześcijanom tam żyjącym.

Mszy św. o godz. 13:00 przewodniczył Ks. dr hab. Janusz Borucki – Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej. Wiceprezesa Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej powitał Ks. Prał. Grzegorz Karolak – Prepozyt Świetnej Kapituły Ciechocińskiej.

Posługa homiletyczna Ks. Kan. Janusza Boruckiego oparta na tekstach liturgicznych dotyczyła znaczenia przebaczenia dla życia duchowego oraz trudności w praktykowaniu bycia miłosiernym wobec winowajców. Ks. Kanonik w rozbudowanej homilii odniósł się do nauczania Papieża Franciszka oraz Prymasa Tysiąclecia – Księdza Kardynała Wyszyńskiego, które znacząco pogłębiły wiedzę na temat przebaczenia wśród licznie zgromadzonych wiernych Ciechocińskiej Kolegiaty.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Januszowi Boruckiemu za jego posługę. Już wkrótce kolejni z członków Świetnej Kapituły Ciechocińskiej podejmą posługę głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie.