II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2021

  1. Od jutra rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywamy pod hasłem: „Trwajcie w Mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”(J 15, 5-9). Ze względu na obecną sytuację, nie odbędą się tradycyjne dni modlitwy o jedność.
  2. W czwartek – 21 stycznia obchodzić będziemy Dzień Babci, zaś w piątek – 22 stycznia Dzień Dziadka. Wszystkich naszych bliskich zawierzymy Boże opiece podczas Mszy Świętych o godz. 7.00, 16.00 i 18.00.
  3. W najbliższy wtorek Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radio Maryja. Jest ona ufundowana przez nasze Biuro Radia Maryja.
  4. W tygodniku „Idziemy polecamy artykuł „Biblia łączy czy dzieli?” – To rozmowa z Ks. Prof. Waldemarem Chrostowskim, który zachęca do lektury Biblii.
  5. W przyszłą Niedzielę 24 stycznia, obchodzić będziemy Dzień solidarności z Chorwacją. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka na wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.
  6. Od 25 stycznia rozpocznie się kolęda w naszej Parafii. Ze względu na Covid 19 odbędzie się ona przez spotkanie duszpasterzy naszej parafii z wiernymi, którzy zostaną zaproszeni na kolędowe spotkania podczas codziennej Mszy Św. o godz. 1600 i w Niedzielę o godzinie 1000. Szczegółowy program kolędy podamy w przyszłą Niedzielę.
  7. Radując się z przeżywania naszej codzienności z Chrystusem, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Ks. Prałat Grzegorz Karolak – Proboszcz Parafii