Dziękujemy Fundatorom Kropielnic bezdotykowych

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy tak ochotnie odpowiedzieli na nasz apel i złożyli ofiary na zakup kropielnic bezdotykowych do naszej Kolegiaty. Kropielnice są już zamontowane i zachęcamy do korzystania z wody święconej, która przy wejściu do świątyni przypomina nam o chrzcie obmywającym z grzechów. Kropielnice bezdotykowe zostały zamontowane nad kropielnicami stałymi, aby woda święcona pobierana z nich, nie skapywała na posadzkę kościoła.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za pomoc.