Zapraszamy do Kolegiaty na wystawę

Dzięki zaangażowaniu Rycerzy Kolumba z Rady 16014 w Ciechocinku dniach 19-26 marca 2021 w naszej Kolegiacie będzie można oglądać wystawę przygotowaną przez oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie pt. Częstochowscy męczennicy za wiarę i Ojczyznę.

Oglądając wystawę jesteśmy zapoznawani z historią życia takich postaci jak:  bł. ks. Ludwik Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkiewicz, ks. Bonawentura Metler, ks. Kazimierz Znamirowski, ks. Józef Bartecki i paulin o. Romuald Jan Kłaczyński – duchowni katoliccy z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy w godzinie najdramatyczniejszej próby, wykazali się patriotyzmem i wiarą.

Wystawa cieszy się Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy.

Serdecznie zapraszam.

Ks. Prał. Grzegorz Karolak – Proboszcz, Prepozyt Kapituły Ciechocińskiej