Niedziela Palmowa – konkurs na największą palmę

Niedziela Palmowa rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia. W cieniu Pandemii na Mszy o godz. 11.30 zostały pobłogosławione palmy przyniesione przez licznie zgromadzone dzieci wraz ze swymi rodzicami.

Po zakończonej liturgii Siostra Katarzyna, Siostra Renata wraz z Panią Bożeną rozstrzygnęły konkurs na największą palmę. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszystkie dzieci słodkie upominki, które ufundował Ks. Prał. Grzegorz Karolak.

Dzieciom i rodzicom dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie w tę piękną inicjatywę.