Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno – zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Gminie Ciechocinek”