Cantemus Domino

Chlubą ciechocińskiej parafii zawsze był i jest do tej pory chór parafialny. W okresie międzywojennym wielkim uznaniem cieszył się chór parafialny „Lira”, który powstał w 1928 r. Liczył ponad 40 osób, a jego dyrygentami byli Jan Rogalewski, Kazimierz Olszewski, Józef Kierański. Chór wystąpił w teatrze letnim na konkursie chórów z terenu Kujaw, zdobywając wyróżnienie.

W latach 50-tych prowadzony przez Pana Frola, a później przez Pana Klockowskiego. Chór występował podczas wszystkich świąt parafialnych oraz koncertował m.in. w Raciążku, Brzeziu, Bytomiu i Radziejowie.

Po kilkuletniej przerwie w 1994 roku reaktywowano działalność chóru parafialnego, który przyjął nazwę „Cantate Deo”. Chór założyła i do dzisiaj prowadzi siostra organistka – Janina Osiecka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W chórze śpiewa około 30 osób. Rozpiętość wiekowa jest dość szeroka.

W dniu 3 września 1995 r. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie ciechociński chór śpiewał w czasie mszy św. transmitowanej przez Polskie Radio. Wyjeżdżał również na Białoruś. Brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi. Śpiewał także w Katedrze Poznańskiej oraz w Szamotułach, Toruniu, Lubrańcu, Włocławku, Więcborku, Sępolnie i Kruszwicy, a także podczas ogólnopolskich dożynek w Częstochowie i Licheniu.

      Chór „Cantate Deo”nagrał dwie płyty, jedną z kolędami, a drugą z pieśniami religijnymi z różnych okresów liturgicznych. Najbardziej lubianą przez słuchaczy jest pieśń niewolników z opery „Nabucco”, nagradzana zawsze burzliwymi oklaskami. W repertuarze chóru są pieśni: Haendla, Maklakiewicza, Gomółki, Moniuszki, Nowowiejskiego i innych. Jest to chór typowo liturgiczny. Wszystkie pieśni śpiewa bez akompaniamentu – acappella.

Śpiew w chórze wzbogaca osobowość, rozbudza wrażliwość artystyczną oraz otwartość na drugiego człowieka i wzajemną solidarność.

Ostatnio chór „Cantate Deo” wystąpił podczas nabożeństw z okazji Tygodnia Ekumenicznego i Dnia Chorego.

Po odejściu siostry Janiny, dalszą pracę zapowiedział obecny organista, wykładowca muzyki organowej Pan Zbigniew Wiśniewski

Od 2010 roku chór Cantate Deo zmienił nazwę na Cantemus Domino! natomiast w 2011 roku zawiesił swoją działalność