Chrzest

Sakrament Chrztu świętego

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Prosząc o chrzest dla swojego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni obowiązek wychowania go w wierze.

(Z liturgii chrzcielnej)

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii udzielany jest w sposób uroczysty w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 13:00. Chrzest Może być udzielony w sposób zwykły w każdym innym dniu.
W celu odpowiedniego przygotowania się do udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej około jeden miesiąc przed planowaną datą Chrztu oraz przedstawiają następujące dokumenty:

– odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
– świadectwa bierzmowania rodziców chrzestnych,
– dane osobowe rodziców chrzestnych lub
– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania).

Przypominamy, że osoba proszona o spełnianie obowiązków rodzica chrzestnego musi być po Bierzmowaniu i mieć skończone 16 lat. Katecheza przygotowawcza dla rodziców i chrzestnych odbywa się zasadniczo w piątek poprzedzający niedzielę chrztu. 
Chrzest w naszej Parafii odbywa się zazwyczaj w I i III Niedziele miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00.
Rodzice i rodzice chrzestnii spotykają się na katechezie przed chrztem w każdą I sobotę miesiąca przed chrztem