Dom Samotnej Matki

Historia Domu Samotnej Matki


W Ciechocinku przy ul. Widok 5 mieści się Dom Samotnej Matki, prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki).
      Dom Samotnej Matki powstał w roku 1992 z inicjatywy grupy osób na czele z ks. prałatem Antonim Owczarkiem. Osoby te dnia 27 stycznia 1992 r. założyły Ciechocińską Fundację „Macierzyństwo” powołaną przez biskupa Henryka Muszyńskiego Biskupa Włocławskiego.
     Pierwszym prezesem fundacji została dr Maria Wronka, która była jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej Ciechocinka. Podstawowym celem fundacji stało się niesienie pomocy samotnym, przyszłym matkom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
    Większość członków Fundacji „Macierzyństwo” stanowili miejscowi rzemieślnicy, którzy w bardzo dużym stopniu przyczynili się do wyremontowania i wyposażenia budynku, w którym został utworzony „Dom Samotnej Matki” Ks. biskup Henryk Muszyński, który wówczas był Ordynariuszem diecezji włocławskiej pobłogosławił to wspaniałe dzieło.
     Do prowadzenia Domu poproszono Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki). Pierwsze podopieczne zamieszkały już 1 lipca 1992 roku.
      8 stycznia 2001 roku Fundacja „Macierzyństwo”, nie mogą poradzić sobie z dalszym prowadzeniem Domu, głównie z powodów finansowych,  przekazała „Dom Samotnej Matki” Caritas Diecezji Włocławskiej. Latem 2001 roku władze samorządowe Ciechocinka przekazały odpłatnie Caritas Diecezji Włocławskiej budynek przy ul. Widok 5, w którym mieści się „Dom Samotnej Matki”.
     Dyrektor Caritas ks. prałat Marek Sobociński przeprowadził w nim wiele niezbędnych remontów, a w ostatnim czasie remont kaplicy. W kaplicy umieszczony został przepiękny obraz Matki Bożej z Guadalupe.
      Dlaczego akurat Matka Boża z dalekiego Meksyku? Matka Boża z Guadalupe jest patronką rodzącego się życia. W grudniu przypada rocznica Jej objawień. Po raz pierwszy Matka Boża objawiła się 9 grudnia 1531 roku nawróconemu i ochrzczonemu w 1525 roku Indianinowi, 51 – letniemu Juanowi Diego. Drugie objawienie było w tym samym dniu. Trzecie 10 grudnia, a czwarte 12 grudnia. W związku z tym 12 grudnia w Kościele Powszechnym, a szczególnie w Kościele meksykańskim wspomina się i czci Matkę Bożą z Guadalupe.
       W kaplicy Domu Samotnej Matki jest Ona szczególnie czczona. Siostry Nazaretanki osobiście podjęły duchową adopcję dziecka poczętego i codziennie od kilku lat wspólnotowo modlą się za dzieci nienarodzone, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia. W dziele tym oczywiście patronuje Matka Boża z Guadalupe. Siostry zachęcają wszystkich do ratowania życia i pomnażania dobra na świecie przez podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.
       W sobotę 30 grudnia 2006 roku, w dniu poświęconym Matce Bożej, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Wiesław Alojzy Mering poświęcił odremontowaną kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe, Kaplicę erygowano 3 sierpnia 1995 roku za zgodą ówczesnego biskupa Ordynariusza Bronisława Dembowskiego.
      Przez wszystkie lata przez placówkę przewinęło się ponad sto piędziesiąt matek z dziećmi. Trafiały one pod skrzydła sióstr z różnych powodów – bo odrzuciła je rodzina, mąż się znęcał albo ojciec dziecka nie chciał pomóc w wychowywaniu. Znalazły tu spokojny, bezpieczny kąt na moment narodzin dziecka, dobrą opiekę w pierwszych miesiącach pielęgnacji malucha i pomoc przy powrocie do codziennego życia. W domu jest siedem miejsc. Zdarza się, że wszystkie są zajęte.
      Częsta obecność kapłana w Domu, daje możliwość pojednania się z Bogiem. To doświadczenie pozwala na porozumienie się z najbliższymi. Dom staje się wtedy dobrą płaszczyzną na drodze do porozumienia zwaśnionych stron i powrotu samotnych matek do rodzinnego domu. Wieczorami, młode mamy znajdują czas na odpoczynek i wspólne rozmowy o świeżo nabytych doświadczeniach .
       Dotychczas w domu urodziło się ok. 160 dzieci. Ta liczba dzieci wskazuje na stałe zapotrzebowanie takiej pomocy matkom które, nie tylko z naszej diecezji korzystają z opieki domu. Kto uratował jedno dziecko, ocalił świat – To słowa Matki Teresy, które w tym miejscu należy przywołać dla ukazania wielkości misji w której uczestniczymy.
       Dom przy ul. Widok 5 w Ciechocinku egzystuje z dobrowolnych ofiar wiernych. Za każdą pomoc na rzecz działalności domu składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

http://web.diecezja.wloclawek.pl/Caritas/ca_dom.htm
   

        Odkąd czas stał się wymiarem Boga /Tertio Millennio Adveniente, nr10/, a Kościół sakramentem obecności Chrystusa, w historii dokonuje się zbawienie człowieka. Nazaret – początek Królestwa Bożej Miłości na ziemi – przemierza czas w szczególnej łączności z Kościołem. Wraz z nim zmierzamy do Trzeciego Tysiąclecia i do 125 rocznicy naszego istnienia. Oglądając się wstecz i dostrzegając wielkie dzieła, które Pan nam uczynił, pragniemy z odwagą i ufnością patrzeć w przyszłość. Za datami z historii Zgromadzenia kryje się rzeczywistość: fakty, wydarzenia i osoby, dla których życie w Nazarecie oznaczało wytrwałe poszukiwanie i wypełnianie zamysłów Boga, zgodnie z naszym hasłem: Fiat Voluntas Tua /Bądź wola Twoja/

Założycielką Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest Polka, bł. Franciszka Siedliska ( 1842 – 1902 ). Pierwszy dom powstał w Rzymie w 1875 r. Siostry Nazaretanki posługują na pięciu kontynentach. Duchową inspiracją tej posługi stało się naśladowanie życia Jezusa, Maryi i św. Józefa, a misją szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród sióstr i innych, a zwłaszcza w rodzinach. Duchowymi strażniczkami jedności, pokoju i bezpieczeństwa współczesnych rodzin są błogosławione Siostry Męczenniczki z Nowogródka. Ofiarowały swoje życie za uwięzionych ojców rodzin i za kapłana.

W centrum apostolskiej posługi sióstr Nazaretanek stoi współczesna RODZINA. Podejmują różne formy apostolatu m.in.: prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea, świetlice socjoterapeutyczne, domy samotnej matki , domy dziecka oraz zakłady opiekuńcze. Ponadto siostry katechizują, organizują rekolekcje i dni skupienia dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz pracują jako zakrystianki. Przy Zgromadzeniu działa Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny dla osób świeckich pragnących włączyć się w charyzmat i misję Nazaretu. Ludzie młodzi mają możliwość dzielenia się wiarą w ramach Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej

         W Ciechocinku przy ul. Widok 5 siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu pracują w Domu Samotnej Matki, który należy do Caritas Diecezji Włocławskiej od 8.01.2001r. Do tej pory funkcjonował jako Dom Fundacji „ Macierzyństwo”. Powstał już w latach 1991 – 1992  w odpowiedzi na potrzebę ratowania życia poczętych dzieci. Do jego utworzenia przyczynili się  parafianie Parafii świętych Piotra i Pawła w Ciechocinku wraz z jej Proboszczem śp. ks. Prałatem Antonim Owczarkiem. Ks. biskup Henryk Muszyński pobłogosławił to dzieło.  Pierwsze podopieczne zamieszkały tu 1 lipca 1992 roku. W Domu samotne matki i ich dzieci otrzymują potrzebne wsparcie materialne i duchowe. Obecnie pracują w nim trzy siostry, które oprócz służby na rzecz matek i ich dzieci, promują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Codziennie modlą się za rodziny oraz za dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone.     

Ważniejsze daty z historii Zgromadzenia


      12.XI.1842 – Dzień urodzin Franciszki Siedliskiej, Błogosławionej Marii od Pana
                                 Jezusa Dobrego Pasterza, Założycielki naszego Zgromadzenia
   
        1.X.1873 – Początek Zgromadzenia: Błogosławieństwo Ojca Świętego Piusa IX
                                 na rozpoczęcie dzieła

I NIEDZIELA ADWENTU 1875 –  ZAŁOŻENIE ZGROMADZENIA W RZYMIE

                     1884 – Wybór Matki Założycielki na Przełożoną Generalną Zgromadzenia
                                  Wybór O. Antoniego Lecherta CR na duchowego kierownika
                                  Zgromadzenia

                     1885 – Przybycie Matki Założycielki i 11 sióstr do Ameryki /Zgromadzenie
                                  liczyło wtedy zaledwie 22 siostry/. Pierwsza fundacja w Chicago      
                               

                      1891 – Fundacja we Francji /Paryż/

                      1895 – Fundacja w Anglii /Londyn/

           21.XI.1902 – Śmierć Matki Założycielki w Rzymie.         

                      1903 – Pierwsze wydanie Konstytucji

                      1909 – Dekret Św. Kongregacji do Spraw Zakonnych zatwierdzający 
                                  ostatecznie  Zgromadzenie

                      1921 – Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Założycielki

                      1931 – Podział Prowincji Zgromadzenia w Polsce:

                                  (1) Prowincja Imienia Maryi – Kraków;

                                  (2) Prowincja Najśw. Imienia Jezus – Warszawa

            1.VIII.1943 – Męczeńska śmierć 11 Sióstr w Nowogródku

             1939-1945 – Utrata domów poza Linią Curzona /Lwów, Wilno, Grodno,
                                  Nowogródek/

                     1952 – Fundacja w Australii

                     1965 – Nowy Dom Generalny, via Nazareth, Rzym

                    1975 – Stulecie założenia Zgromadzenia

                    1980 – Oficjalne ogłoszenie heroiczności cnót Matki Założycielki przez Jana
                               Pawła II

                    1982 – Fundacja na Filipinach

            23.IV.1989 – Beatyfikacja Matki Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
                               (Franciszki Siedliskiej)

                   1989 – Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Domu Generalnym 
                               Zgromadzenia w Rzymie

                   1992 – Wybór Matki Marii Teresy Jasionowicz na Przełożoną Generalną

                   1993 – Rozpoczęcie pracy apostolskiej w Rosji i na Ukrainie

                   1994 – Ogłoszenie Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
                                Patronką Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

            5.III.2000 – Beatyfikacja S.M. Stelli i 10 Towarzyszek, Męczenniczek z 
                               Nowogródka
                   2001 – Wybór S. Janice Fulmer na przełożoną generalną

            19.II.2003 – Oficjalne otwarcie procesu beatifikacyjnego Sł. Bożej S. Małgorzaty    
                                Banaś (1896-1966) z Nowogródka, nazaretanki wiernej Kościołowi i 
                                Zgromadzeniu w trudnych czasach komunizmu.
    

         Dziś dalszą historię Zgromadzenia tworzy 1656 nazaretanek, pracując w Polsce /860 siostry/ oraz m.in. w USA, Anglii, Francji, Włoszech, Australii, Rosji, Hiszpanii, na Filipinach, Białorusi, Litwie i Ukrainie. Naszym zadaniem dziś jest przepowiadać na różne sposoby prawdę o Bogu zamieszkałym wśród ludzi, aby odnowiła się rodzina i rodzinność. Czynimy to zgodnie z naszym charyzmatem, który wzywa nas do szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i innych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej przez dawanie świadectwa tej miłości w oddaniu się służbie Kościoła, zwłaszcza misji względem rodziny.