Informacje

Informacje o Parafii


Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Wojska Polskiego 1, 87-720 Ciechocinek.

Kościół parafialny: ul. Ks. Prałata Antoniego Owczarka 1.

woj. Kujawsko-pomorskie, pow. Aleksandrów Kujawski.

Tel. kancelarii:   (0) 518 – 014 – 702, ( dla dzwoniących z  identyfikacją numeru )

Proboszcz: ks.  Grzegorz Karolak, mgr teol. Prałat Honorowy Jego Św.,
Sekretarz ks. Proboszcza / sekretarz Parafii – Piotr Jagucki

Wikariusze: Ks. Janusz Kęsicki, Ks. Grzegorz Radziejewski


Przewodniczący Rady Parafialnej: ks. Prałat Grzegorz Karolak
Wiceprzewodniczący: Władysław Szymański 
Wicerzewodniczący: Eugeniusz Rakoca 
Sekretarz Rady Parafialnej: Bartosz Różański

Z parafii pochodzą:
ks. Antoni Łassa (w. 1954),
† ks. Stanisław Erwiński (w. 1955),
ks. Stanisław Nowak (w. 1956, diec. płocka),
ks. Leonard Urbański (w. 1959),
† ks. Stanisław Brukiewski (w. 1963),
ks. Marian Kuszyński (w. 1982),
ks. Leszek Więcaszek SAC (w. 1988),
ks. Ryszard Sadecki TChr. (w. 1995),
† Józefa (s. Eustella) Wąsko ZSNM (p.z. 1938),
Janina (s. Benilda) Rogala SSCJ (p.z. 1947).
Ks. Jarosław Banasiak (diecezja Gnieźnieńska w. 2008)

Miejscowości należące do Parafii: Ciechocinek (oprócz części ul. Nieszawskiej i ul. Bema), Słońsk Dolny, Słońsk Górny i Wołuszewo.

Liczba parafian: 9.500

Odpust: 29 czerwca, Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Ostatnie misje: 2010 r.

Grupy apostolskie: Żywy Różaniec, Apostolat Maryjny, Biuro Radia Maryja, Krąg biblijny, Ruch Obrony Życia, Grupa AA “Tężnia”, Caritas Parafialna, ministranci, grupa lednicka

Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Szkoła Podstawowa nr 3, im. Polskich Olimpijczyków, Zespół Szkół nr. 2,
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica.

Domy zakonne: Misjonarze Świętej Rodziny, Ciechocinek, ul. Stawowa 6;
Siostry Nazaretanki, Ciechocinek, ul. Widok 5,
Siostry Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki), Ciechocinek, ul. Warzelniana 5,
Siostry Pasjonistki, Ciechocinek, ul. Bema 19;
Siostry Rodziny Maryi, Ciechocinek, ul. Słońska 4;
Siostry Sługi Jezusa, Ciechocinek, ul. Nieszawska 16;
Siostry Szarytki, Ciechocinek, ul. Brata Alberta 6;
Siostry “Wspólnej Pracy”, Ciechocinek, ul. Osiedlowa 2.

Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w.:
ks. Felicjan Mateusz Lutoborski (1881-1906, budowniczy kościoła i kapelan przy kościele w Ciechocinku),
ks. Franciszek Mirecki (1907-1910, kapelan),
ks. Wojciech Helbich (1910-1916, kapelan),
ks. Włodzimierz Jakowski (1916-1917, kapelan),
ks. Jan Sowiński (1917-1926, proboszcz od 1918),
ks. Julian Brylik (1926-1928),
ks. Wincenty Gmachowski (1928-1931),
ks. Franciszek Nowakowski (1931),
ks. Nikodem Ast (1931-1943),
ks. Władysław Mirski (1945-1947),
ks. Witold Szyksznel (1946-1947, zast. proboszcza),
ks. Stanisław Szubiński (1947-1948, admin.),
ks. Serafin Opałko (1948-1960),
ks. Franciszek Cieślak sen. (1960-1970),
ks. Józef Świniarski (1970-1984),
ks. Antoni Owczarek (1984-1993, od 1980 adiutor),
ks. Tadeusz Korpusiński (1993-1995),
ks. Grzegorz Karolak (od 1995 – ).

Nauczający religii: ks. Grzegorz Guć, mgr teol.; ks. Robert Nawrocki, mgr-lic teol.; Ks. Prob. Dawid Drapała mgr teol., Dorota Woźniak mgr prawa, licencjat z teologii, od 1999r; Tomasz Thiede, mgr teol.;  Lucyna Grzyb, mgr teol.; Dominik Kosiński, mgr teol.; Tomasz Wojke, mgr teol.; s. Renata Ostrowska, mgr teol.; s. Katarzyna Bąkowska, mgr teol.

Kancelistka:

Organista:
mgr Zbigniew Wiśniewski od 2008

Kościelny: Pan Jarosław Zych 


Zakrystianka:

Krzyże przydrożne: ul. Bema – 2, ul. Sportowa, ul. Widok, ul. Wołuszewska.


Figury: Matki Boskiej Ciechocińskiej – ul. 3-ciego Maja, Najświętszego Serca Jezusowego – ul. Dembickiego 22A, Matki Bożej Niepokalanej ul. Dembickiego 4B, ul. Nieszawska, ul. Nowy Ciechocinek, ul. Słońska, ul. Stawowa, ul. 3 Maja ul. Wojska Polskiego, św. Józefa z Dzieciątkiem – ul. Bema 19.