Liturgia

Porządek Mszy Świętych w tygodniu:

 • godz. 7:00
 • godz. 16:00 
 • godz. 18:00


Porządek Mszy Świętych w Niedzielę:

 • godz. 7:00 
 • godz. 8:30
 • godz. 10:00 za parafian i kuracjuszy
 • godz. 11:30 z nauką dla dzieci
 • godz. 13:00
 • godz. 16:00
 • godz. 18:00 z nauką dla młodzieży

Porządek Mszy Świętych w  Uroczystości:

 • godz. 7:00
 • godz. 10:00
 • godz. 16:00
 • godz. 18:00

Porządek Mszy Świętych w  Święta

 • godz. 7:00
 • godz. 10:00 
 • godz. 16:00
 • godz. 18:00