Żywy Różaniec

Opiekunem wspólnoty jest ks. Prałat Grzegorz Karolak
Wspólnota liczy 40 osób – dwie róże po 20 osób

Na różańcu modlimy się w intencji Ojca Świętego, księży biskupów i kapłanów, za Kościół a szczególnie o nawrócenie grzeszników, o pokój między narodami oraz za wszystkich członków Rodziny Różańcowej. Codziennie indywidualnie odmawiamy i rozważamy przynajmniej jedną tajemnicę Różańca Świętego.

Spełniając życzenie Matki Bożej Fatimskiej

W Każdą I sobotę miesiąca przed Mszą Świętą wieczorną odmawiamy modlitwę różańcową w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu N.M.P. i uczestniczymy we Mszy Świętej wynagradzając za wszelkie obelgi i bluźnierstwa, które ranią Serce Maryi tj.:

– Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu N.M.P. 

– Przeciw Jej Dziewictwu

– Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu

– Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność wzgardę a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki

– Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Współpracujemy w Apostolstwie Różańcowym w księdzem Pawłem – opiekunem naszej Grupy

Spotkania formacyjne – w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.