Przygotowanie do I Komunii św.

W związku w wytycznymi KEP i ks.Bpa Ordynariusza, marcowa konferencja przygotowawcza jest odwołana. Konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej jest do pobrania w załączniku. Wprowadzone ograniczenia potraktujmy jako duchowe cierpienie braku dostępu do sakramentów, ofiarowane w intencji dobrego przygotowania podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Przypomnę, że wg wytycznych KEP i ks. Bpa Ordynariusza udzielona została dyspensa od niedzielnej Mszy św. do 29 marca i zachęca się do duchowej łączności w uczestniczeniu we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Ks. Bp prosi również, aby modlić się wieczorem modlitwą różańcową o godz. 20.30 w intencji odsunięcia zagrożenia i potrzebnych sił dla chorych i niosących pomoc. Zachęcam dzieci i rodziców, krewnych do odmówienia chociażby jednej dziesiątki na pomocą różańca, który był poświęcony w październiku, we wspomnienie MB Różańcowej. Pozdrawiam ks.JM