Z Kolędą w Domu Samotnej Matki

Czas po Bożym Narodzeniu, to okres odwiedzin duszpasterskich tzw. kolędy. Nie dotyczy ona tylko odwiedzin domów i mieszkań parafian w Ciechocinku. Tradycją stało się także odwiedzanie wszystkich wspólnot zakonnych na terenie naszego miasta.

29 grudnia Ks. Prał. Grzegorz Karolak – Prepozyt Kapituły Ciechocińskiej udał się wraz z współpracownikami do Domu Samotnej Matki na ul. Widok 5, gdzie żyją i pracują Siostry Orionistki.

Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Po poświęceniu i modlitwie w kaplicy zakonnej wszyscy spotkali się w refektarzu zakonnym na wspólnym obiedzie.

W tym roku Siostry Orionistki gościły jeszcze Ks. Prał. Janusza Bartczaka – Dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej i Ks. Inf. Leonarda Urbańskiego.

Siostrom życzymy wielu łask Bożych na kolejny rok posługi w tym szczególnym miejscu, jakim jest Dom Samotnej Matki.