Dyspensa Biskupa Włocławskiego od bezpośredniego udziału we Mszy Świętej i komunikat dotyczący epidemii koronawirusa

Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał dekret, w którym udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszach Świętych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, mających objawy infekcji, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz wszystkich, którzy czują się zagrożeni zarażeniem koronawirusem.

Jednocześnie Pasterz diecezji podkreślił, że dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach. Ponadto osoby, które skorzystają z niej, zostały zobowiązane do uczestnictwa w tym czasie we Mszach świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz przyjęcia Komunii świętej duchowej. Biskup zachęcił tez wszystkich do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Oto treść dyspensy:

DEKRET

Działając w oparciu o kan. 87 §1; kan. 1245 i kan. 1248 §2 KPK, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa, niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującej grupie wiernych:
osobom w podeszłym wieku;
osobom z objawami infekcji;
dzieciom i młodzieży szkolnej, a także dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
osobom, które czyją strach przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 15, 22 i 29 marca nie będzie grzechem.

Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Udzielona dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach Świętych w kościołach.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Wszystkich mieszkańców i przebywających na terenie Diecezji Włocławskiej ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii 
Włocławek, 13 marca 2020 r. (L.dz. 349/2020)                          
                                                                

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej w związku z epidemią koronawirusa

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o dobro wiernych oraz minimalizowanie zagrożeń rozszerzania się choroby powodowanej przez koronawirus COVID-19, biskup włocławski Wiesław Mering, w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 roku, w dniu 13 marca br. podjął następujące decyzje:

a. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszach świętych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, mających objawy infekcji, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz wszystkich, którzy czują się zagrożeni zarażeniem koronawirusem (zob. treść dekretu w załączeniu). Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach;
b. odwołane zostają następujące wydarzenia ogólnodiecezjalne:

 • pielgrzymka maturzystów Diecezji Włocławskiej planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na Jasnej Górze delegacja diecezji weźmie udział w modlitwie Apelu Jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji poprowadzi także rozważania), która będzie ofiarowana w intencji maturzystów. Zachęca się tegoroczną młodzież maturalną diecezji do duchowej jedności z modlącymi się na Jasnej Górze;
 • obchody Dnia Świętości Życia planowane na dzień 26 marca we Włocławku;
 • obchody Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, planowane na dzień 4 kwietnia w Charłupi Małej. Młodzież zachęca się do wzięcia udziału w parafialnych celebracjach Wielkiego Tygodnia;
 • narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – będzie organizowana w wymiarze diecezjalnym i odbędzie się w październiku br.

c. odwołane zostają tegoroczne rekolekcje o charakterze szkolnym w całym okresie Wielkiego Postu. Jeżeli warunki na to pozwolą, zachęca się, aby dzieci i młodzież wraz z rodzicami uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych i przystąpili do spowiedzi przygotowującej do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego;

d. rekolekcje parafialne sa odwołane

e. do dnia 29 marca nie będą odbywały się liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania – zostają przeniesione na terminy późniejsze;

f. odwołane zostaje spotkanie Księży dziekanów Diecezji Włocławskiej w dniu 17 marca br.

g. zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 25 marca zawieszone zostają wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. Ksiądz Biskup ponawia apel o gorliwą modlitwę w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Poleca duszpasterzom:
  a. aby po każdej Mszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach całej Diecezji Włocławskiej odśpiewana została Suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny…”, jak również umieszczone zostały specjalne wezwania w modlitwie powszechnej;
  b. aby podjęli inne inicjatywy modlitewne w intencji uchronienia od epidemii;
  c. aby troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  d. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  e. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Ksiądz Biskup prosi o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Zachęca również do podjęcia modlitwy w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Prosi, aby dobremu Bogu polecać wszystkich zmarłych na skutek zarażenia koronawirusem.
 4. Ksiądz Biskup zachęca wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę w tych intencjach.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji KEP oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 13 marca 2020 roku