Informacje dotyczące działań Kolegiaty w okresie kwarantanny

Prosimy o pozostanie w domu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W związku z kwarantanną do końca marca zostają odwołane wszystkie spotkania a mianowicie:

– kurs przedmałżeński (osoby uczestniczące proszone są o kontakt telefoniczny z ks. Robertem – )

– spotkania Kręgu biblijnego

– spotkanie przygotowujące do I Komunii i Bierzmowania

– wtorkowe (17 marca) spotkanie z adwokatem kościelnym.

– pielgrzymka do Rzymu w maju 2020 zostaje odwołana. Bliższych informacji udziela ks. Janusz Małecki.

– działalność kancelarii zostaje ograniczona do spraw najbardziej pilnych. Dyżuru nie będzie pełniła siostra Andrzeja. Przed przyjściem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 518 014 702.

– w razie konieczności udzielenia sakramentów osobie w zagrożeniu życia również prosimy o kontakt pod numerem 518 014 702.

Przypominamy o dbaniu o podstawowe zasady higieny i sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem zawartym na zdjęciu głównym.