II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020

  1. Dziś modlitwą, cierpieniem oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię w 97 krajach misyjnych. Przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na pomoc misjonarzom w Afryce. Prosimy o wsparcie ich potrzeb.
  2. Apel Pasterza Diecezji: W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem, naśladując prastary polski zwyczaj, zalecam odśpiewanie po każdej Mszy św. – zarówno w niedzielę, jak również w dni powszednie – we wszystkich kościołach i kaplicach całej diecezji włocławskiej Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”, przyzywając Bożej obrony przed grożącym niebezpieczeństwem epidemii. Niech wspólne błaganie zjednoczy nas w wierze i nadziei, że Bóg zechce łaskawie uchronić nas przed możliwym nieszczęściem.
  3. Dziś także przypada Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia i powierzamy Was Bożej Opatrzności przez cały dzień dzisiejszy.
  4. W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek 18.30 i na nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę też o godz. 18.30. Za udział w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny.
  5. 7 czerwca 2020 w Warszawie odbędą się uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z naszego dekanatu organizujemy wyjazd autokarowy, którego koszt wynosi 50 zł. Zapisy są przyjmowane w kancelarii parafialnej u s. Andrzei.
  6. W tygodniku „Idziemy” polecamy artykuł: Jałmużna: pomoc, obecność, czas – Czym różni się jałmużna wielkopostna od działalności charytatywnej?
  7. Za tydzień przed Mszą o godz. 10:00 konferencję o Cudownym medaliku wygłosi ks. prał. Grzegorz Karolak. Po Mszy Cudowny medalik będzie można zabrać do swoich domów.
  8. Zwolniły się 2 miejsca na Pielgrzymkę Narodową do Rzymu w dniach 14-20 maja. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z ks. Januszem.
  9. Na czas wielkopostnego nawrócenia przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Ks. Prałat Grzegorz Karolak – Proboszcz Parafii