V Niedziela Wielkanocna – 19 maja 2019

  1. Dzisiejszej Mszy św. o godz. 13:00 będzie przewodniczyć i homilie wygłosi Prałat Kustosz Świetnej Kapituły Ciechocińskiej ks. Leszek Malinowski – proboszcz parafii Przemienienia z Aleksandrowa Kujawskiego.
  2. Podczas Mszy św. o godz. 11:30 przeżyjemy Rocznicę I Komunii Świętej w naszej Kolegiacie. Serdecznie dziękujemy Katechetom i Rodzicom za przygotowanie ich do tego wielkiego wydarzenia wiary.
  3. O godz. 18:00 będzie odprawiona w intencji Ojca św. Franciszka, Ojczyznę i Radio Maryja. Jest to fundacja Biura Radia Maryja przy naszej parafii w Ciechocinku. Po tej Mszy i nabożeństwie majowym około godz. 19:00 zapraszamy na koncert pieśni maryjnych w wykonaniu chóru Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego.
  4. Przypominamy, że tradycyjne nabożeństwa majowe w naszej Kolegiacie w Ciechocinku są odprawiane codzienne o godz. 18.30.
  5. W piątek 24 maja zapraszamy na dodatkową Mszę Św. O godz. 12:00, podczas której będzie miała miejsce modlitwa o poświęcenie sztandaru dla zawodowej Państwowej Straży Pożarnej z Aleksandrowa Kujawskiego.
  6. W sobotę 25 maja serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 16:00 sprawowaną w intencji Ks. Prał. Grzegorza Karolaka – Prepozyta Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, który będzie obchodził dzień swoich imienin.
  7. W tygodniku Idziemy polecamy artykuł pt. „Reagujmy w obronie wiary” – Co możemy zrobić, gdy ktoś rani nasze uczucia religijne? – radzi mecenas Joanna Banasiuk w rozmowie z Ireną Świerdzewską.
  8. Trwa remont wieży nr 2 w naszej Kolegiacie w Ciechocinku. Większość środków finansowych zostanie pozyskana ze źródeł zewnętrznych, a kwota około 100 tys. zł., to udział własny parafii. Obradująca 15 kwietnia br. Diecezjalna Komisja ds. Sztuki Sakralnej wraz z konserwatorem Wojewódzkim w naszej Kolegiacie nakreśliła potrzebę przebudowy prezbiterium kościoła, które nie spełnia obowiązujących dzisiaj standardów liturgicznych. Komisja zaleciła Proboszczowi Parafii w miarę szybką przebudowę, tak aby ułatwić też osobom niepełnosprawnym dostęp do zakrystii. Z uwagi powyższe wydarzenia materialne, wzorem innych parafii, wprowadzimy od miesiąca czerwca w każdą I niedzielę miesiąca tzw. tacę inwestycyjną. Zebrane środki będą pomocne w realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć konserwatorskich w naszej Kolegiacie w Ciechocinku.
  9. Na tydzień, który daje na nam Pan przyjmijmy Jego Błogosławieństwo. Ks. Prałat Grzegorz Karolak – Proboszcz Parafii