„Aby Miłość zwyciężała”

Zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej w niedzielę 19 maja 2019 o godz. 13:00 trudu głoszenia słowa Bożego podjął się Prałat Kustosz Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Prał. Leszek Malinowski z Aleksandrowa Kujawskiego.

Ks. Prałat Kustosz w swojej homilii dokonał aktualizacji kerygmatu czytań V Niedzieli Wielkanocnej. Podkreślił konieczność realizacji przykazania miłości w codziennym życiu. Jako współczesny przykład realizacji tego przykazania nawet w koszmarnych warunkach obozu koncentracyjnego ukazał osobę Bł. Ks. Edwarda Grzymały, który od 2011 roku jest patronem Aleksandrowa Kujawskiego.

Serdecznie dziękujemy Ks. Prałatowi Kustoszowi za jego posługę.

Jak można dostrzec Świetna Kapituła Ciechocińska swoim podejmowanym trudem głoszenia słowa Bożego przybliża parafianom ciechocińskim i kuracjuszom z całej Polski historię naszej diecezji i pokazuje kunszt homiletyczny tworzącego ją duchowieństwa.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem kolejnym, który podejmie się 2 czerwca o godz. 13:00 zadania głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie będzie Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej dr hab. Janusz Borucki – wiceoficjał Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej.