V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020

  1. Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone na tacę z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjno – remontowe naszej Kolegiaty w Ciechocinku.
  2. 11 lutego we wtorek przypada XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO przeżywany pod hasłem:«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Zapraszamy na Msze św. z udzieleniem Sakramentu Chorych o godz. 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00.
  3. 14 lutego w piątek przypada Święto Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7:00, 16:00 i 18:00.
  4. W tygodniku „Idziemy” polecamy artykuły:„Kościół skarb ciągle do odkrycia” i „Lourdes wiara, nadzieja, cud”.
  5. W przyszłą niedzielę przed Mszą św. o godz. 10:00 wysłuchamy konferencji nt. Cudownego Medalika, a po Mszy św. będzie można zabierać poświęcony Cudowny Medalik do naszych domów.
  6. Na nadchodzący czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo.