Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2019

  1. Dzisiejsza Uroczystość kończy rok liturgiczny. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. Polecamy dwa artykuły z tygodnika „Idziemy” pt. Bóg sędzią sprawiedliwym – Jak ma się Boża sprawiedliwość do Bożego miłosierdzia? oraz W czasach apokalipsy – Skąd wzięły się obrazy Sądu Ostatecznego i jakie niosły przesłanie?, które wprowadzają nas w tematykę życia wiecznego.
  2. Dziś gościmy pośród nas Ks. Kan. Dra Sebastiana Osińskiego – sędziego Sądu Diecezji Włocławskiej oraz Proboszcza Parafii Ducha świętego we Włocławku, kanonika kapituły Ciechocińskiej, który odprawi Mszę św. o godz. 13:00 i homilię wygłosi.
  3. Trwają prace związane z remontem prezbiterium i schodów w naszej kolegiacie św. Ap. Piotra i Pawła w Ciechocinku oraz dolnego kościoła. Na czas ich trwania prosimy o szczególna ostrożność w poruszaniu się po kościele. Przepraszamy za niedogodności związane z udziałem we Mszy św.
  4. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tace są przeznaczone na dalszy remont naszej Kolegiaty.
  5. Przed wejściem do kościoła można kolejny raz nabyć świece Caritas w ramach Świątecznej Pomocy Dzieciom (duża świeca w cenie 15 złotych, mała w cenie 5 złotych) i zaopatrzyć się w poświęcone opłatki. Równocześnie raz jeszcze informujemy, że nikt więcej nie został upoważniony do rozprowadzania opłatków w naszej parafii.
  6. W środę 27 listopada o godz. 16.30 u Sióstr Szarytek odbędzie się spotkanie formacyjne Apostolatu Maryjnego.
  7. Terenowe Biuro Radia Maryja organizuje w dniu 7 grudnia pielgrzymkę do Torunia na uroczyste świętowanie 28-mej rocznicy powstania Radia Maryja. Zapisy przyjmowane są w kiosku parafialnym.
  8. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo i pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich zmarłych. Ks. Prałat Grzegorz Karolak – Proboszcz Parafii