Chrystus Król jest naszą siłą i nadzieją

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego – 24 listopada 2019 o godz. 13:00 zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej posługi głoszenia słowa Bożego podjął się Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Dr Sebastian Osiński. Piastuje On funkcję proboszcza parafii Ducha Świętego we Włocławku, a także jest sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej.

Na samym początku Ks. Prał. Prepozyt Grzegorz Karolak powitał dostojnego Gościa i podkreślił Jego doskonałe zagraniczne wykształcenie oraz biegłość w językach obcych. Ks. Kanonik Sebastian w swojej homilii opartej o czytania liturgiczne przeprowadził licznie zgromadzonych wiernych przez tematykę Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na przykładzie postawy dobrego łotra z niedzielnej Ewangelii podkreślił konieczność przyjmowania energii do życia duchowego w codziennym życiu od Boga, a Chrystus Król jest nadzieją doczesną i wieczną każdego chrześcijanina.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kanonikowi Sebastianowi za jego posługę w tych trudnych technicznie warunkach, ponieważ Ciechocińska Kolegiata w tych dniach przechodzi gruntowny remont prezbiterium, który ma powiększyć splendor świątyni.

Jak można dostrzec po doświadczeniach kilku miesięcy posługi kanoników i prałatów Świetną Kapitułę Ciechocińską tworzy awangarda włocławskiego duchowieństwa. Niedzielne spotkania członków kapituły z wiernymi parafii Ciechocinek oraz kuracjuszami pozwalają zaprezentować kunszt homiletyczny tworzącego ją duchowieństwa i potwierdzają zasadność powołania Kapituły przez J.E. Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa w tej części diecezji włocławskiej.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem to już koniec na ten rok kalendarzowy pielgrzymek Prałatów i Kanoników do Ciechocińskiej Kolegiaty. Wszyscy umieścili swoje pamiątkowe wpisy w kronice kapituły. O kolejnych wydarzeniach związanych z nauczaniem członków Kapituły Ciechocińskiej Ksiądz Prałat Prepozyt Grzegorz Karolak poinformuje po nowym roku, gdy prezbiterium Kolegiaty rozbłyśnie już pełnym blaskiem.