Wszystko zmierza ku Bogu

Zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej w niedzielę 17 listopada 2019 o godz. 13:00 głoszenia słowa Bożego podjął się Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Ks. Ryszard Pospieszyński, który jest proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kłótnie.

Posługa Ks. Kanonika Ryszarda przypadła w niełatwym momencie, gdyż Ks. Prałat Prepozyt Grzegorz Karolak rozpoczął zapowiadany wcześniej remont i przebudowę prezbiterium Ciechocińskiej Kolegiaty. Ks. Kanonik w swojej homilii zaktualizował kerygmat czytań XXXIII niedzieli w ciągu roku podkreślając bliskość końca roku liturgicznego.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kanonikowi Ryszardowi za jego posługę i czekamy na kolejnych Kanoników i Prałatów, którzy będą spełniać swoją posługę w Ciechocińskiej Kolegiacie. Już w najbliższą niedzielę Mszy św. o godz. 13.00 będzie przewodniczył Ks. Kan. Dr Sebastian Osiński – proboszcz Parafii Ducha Świętego we Włocławku oraz Sędzia Sądu Kościelnego we Włocławku.