„Być uczniem Chrystusa, to być w relacji z Chrystusem”

23 czerwca Mszę św. o godz. 13:00 odprawił i homilię wygłosił Ks. Kan. Grzegorz Szczepaniak – proboszcz parafii św. Dominika w Chodczu. Ks. Kanonik był kolejnym z członków Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, który odbył modlitewną pielgrzymkę do naszej Kolegiaty w Ciechocinku. Przed liturgią dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki kapituły.

Kaznodzieja odniósł się do swojego wieloletniego doświadczenia pracy duszpasterskiej w Italii i zastosował rzadko stosowaną w Polsce metodę dialogu z wiernymi podczas homilii. Ten sposób pozwolił na interakcję z licznie zgromadzonymi słuchaczami, szczególnie z rodzicami i chrzestnymi ochrzczonych dzieci, którzy ochoczo włączyli się w wymianę myśli z kaznodzieją.

Dostojny Ksiądz Kanonik podkreślił, że bycie z Chrystusem domaga się pogłębienia relacji z Nim i uczenia się od Niego. Odniósł się także do licznych przypadków profanacji, które pojawiają się w naszej ojczyźnie. Kaznodzieja zaznaczył, że w takich przypadkach chrześcijanin powinien stać wyraźnie po stronie Chrystusa.

Jak można zauważyć obecność w niedzielne dni Prałatów i Kanoników Kapituły Ciechocińskiej pozwala parafianom i kuracjuszom zapoznać się z bogactwem Kościoła lokalnego i powszechnego obecnego w różnych częściach Europy i świata.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Grzegorzowi Szczepaniakowi za jego posługę.

Według ustaleń kolejnym dostojnikiem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, który 28 lipca br. podejmie się trudu głoszenia słowa Bożego będzie Ks. Kan. Radosław Cyrułowski – proboszcz parafii Grochowy a wcześniej wieloletni wychowawca kleryków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.