Jaką glebą jestem dla Słowa Bożego?

W Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2020 podczas obrad Świetnej Kapituły Ciechocińskiej uchwalono, że od dnia 12 lipca w niektóre niedziele Msza św. o godz. 13:00 będzie  znów odprawiana przez Ks. Prałata lub Ks. Kanonika tejże Kapituły, który wygłosi również okolicznościową homilię.

W drugiej serii tej formy posługi homiletycznej pierwszym, który podjął się tego zadania był Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Grzegorz Molewski – proboszcz z pobliskiej Nieszawy. Dostojnego Gościa przywitał Prepozyt Kapituły Ciechocińskiej Ks. Prał. Grzegorz Karolak.

Posługa homiletyczna Ks. Kan. Grzegorza Molewskiego zbiegła się z liturgicznym rozważaniem Ewangelicznej perykopy o siewcy i ziarnie. Ks. Kanonik podkreślił złożoność tej perykopy oraz obrazu ziarna, którym jest słowo Boże. Uczestnicy liturgii zostali zaproszeni do zadania sobie pytania: jaką glebą jestem dla Słowa Bożego?

Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Grzegorzowi za jego posługę a także ubogacenie liturgii swoim śpiewem, którego dźwięk dostojnie roznosił się w murach i stallach odnowionej Ciechocińskiej Kolegiaty.

Już niedługo swoją posługę podejmą kolejni Prałaci i Kanonicy Kapituły Ciechocińskiej, a kuracjusze i Parafianie czekają z niecierpliwością.