Chrystus dla nas stał się ubogim

Niedziela 29 września 2019, to dzień modlitwy i wsparcia finansowego budujących się kościołów na terenie naszej Diecezji Włocławskiej. O godz. 13:00 w Ciechocińskiej Kolegiacie Mszy św. przewodniczył Kanonik Gremialny Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Prał. Bogumił Leszcz – proboszcz ostatniej parafii północnej części naszej diecezji – Lubicz Górny.

Podczas powitania Ks. Prał. Prepozyt Grzegorz Karolak przedstawił osobę swojego Kolegi, z którym razem przyjmował święcenia prezbiteratu, podkreślając Jego zasługi dotyczące dokończenia budowy Kościoła w Lubiczu Górnym. Dla Ks. Prał. Bogumiła Leszcza Świetna Kapituła Ciechocińska nie jest pierwszą, ponieważ Ks. Bp Wiesław Mering dokonał Jego translokaty do Ciechocinka z Kapituły Sieradzkiej.

Ks. Prał. Bogumił Leszcz swoją homilię w dużej części poświęcił kenozie Chrystusa. To Jego uniżenie pokazuje każdemu chrześcijaninowi prawdziwe bogactwo, które jest w Bogu.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem kolejnym, który podejmie się 13 października o godz. 13:00 zadania głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie będzie Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Łukasz Grabiasz – Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.