Czynić dobro zgodnie z wolą Bożą

Powstała w 16.10.2019 Kapituła Ciechocińska składa się z Prałatów i Kanoników. Leksykon pojęć teologicznych podaje, że prezbiter uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego zobowiązany do sprawowania obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym Biskupem Ordynariuszem.

Zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej w niedzielę 11 sierpnia 2019 o godz. 13:00 realizacji podstawowego zadania Kapituły, jakim jest głoszenie słowa Bożego podjął się Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Grzegorz Molewski z pobliskiej Nieszawy. Jest on jednym z dwóch proboszczów dekanatu nieszawskiego powołanym do Ciechocińskiej Kapituły.

Ks. Kanonik Grzegorz na początku zachwycił uczestników liturgii swoim pięknym śpiewem. Barytonowy głos wypełnił mury Ciechocińskiej Kolegiaty i zachwycił Parafian i Kuracjuszy licznie zebranych w ich ukochanej świątyni.

Kaznodzieja w swojej homilii podkreślił konieczność czynienia dobra, ale zgodnie w wolą Bożą. Nie wystarczy mówić o sobie, że jest się dobrym, ale konieczne jest także wsłuchiwanie się w głos Boga. Wszystko musi być również poparte przykładem innych, co Kaznodzieja podkreślił jako zadanie dla rodziców i chrzestnych, którzy przynieśli dziecko do chrztu.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kanonikowi Grzegorzowi za jego posługę.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem kolejnym, który podejmie się 1 września 2019 o godz. 13:00 zadania głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie podejmie się Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Krzysztof Pietryga – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.