Chrześcijanin dąży do spotkania z Bogiem

Podczas obrad Świetnej Kapituły Ciechocińskiej 19 marca 2019 uchwalono, że w niektóre niedziele Msza św. o godz. 13:00 w Ciechocińskiej Kolegiacie będzie odprawiana przez Ks. Prałata lub Ks. Kanonika tejże Kapituły, który wygłosi także okolicznościową homilię.

W wakacyjną niedzielę 4 sierpnia 2019 tym, który podjął się tego zadania był sam inicjator tej posługi Ks. Prałat Archidiakon Świetnej Kapituły Ciechocińskiej dr Janusz Bartczak – Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej a wcześniej Kapelan J.E. Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa.

Ks. Prałata powitał Prepozyt Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Ks. Prałat Grzegorz Karolak a na liturgii, której przewodniczył Ks. Archidiakon obecny był także Wielki Rycerz Ciechocińskiej Rady Rycerzy Kolumba Eugeniusz Rakoca.

W posłudze homiletycznej Ks. Prałata Archidiakona widać było niezwykły kunszt kaznodziejski połączony z pasją do liturgii, którą studiował w Rzymie. Ks. Janusz jak wytrawny pianista uderzający
w klawisze fortepianu wykorzystał i połączył teksty liturgiczne, czytania liturgiczne tej i poprzedniej niedzieli, bieżące wydarzenia oraz nauczanie Ojców Kościoła.

Kaznodzieja na podstawie niedzielnej Ewangelii podkreślił, że tym co oddala nas od Boga jest chciwość. W tym kontekście uczestnicy liturgii usłyszeli nauczanie św. Bazylego Wielkiego
o konieczności przychodzenia ubogim, którzy stają się dla nas wyrzutem sumienia, ponieważ nauka Ewangelii ma nas wszystkich ukierunkować na niebo i Boga. Wszyscy powinniśmy z niecierpliwością oczekiwać tego, co Bóg nam przygotował czyli bycia z Nim w relacji miłości.

Ks. Prałat Prepozyt podziękował serdecznie Ks. Archidiakonowi za trud głoszenia słowa 
a w Kolegiacie Ciechocińskiej rozbrzmiały gromkie brawa dla zacnego Gościa.

Ks. Prał. Grzegorz Karolak poinformował także parafian i gości o kolejnej inicjatywie Ks. Prał. Janusza, którą będzie odrestaurowanie przez Świetną Kapitułę Ciechocińską obrazu Świętych Apostołów Piotra i Pawła mieszczącego się w głównym ołtarzu Kolegiaty. Pięknem odrestaurowanego obrazu Patronów parafii będzie można się cieszyć już za kilka miesięcy.

To nie koniec pracy Prałatów i Kanoników Ciechocińskiej Kapituły. Już za tydzień trudu głoszenia słowa Bożego podejmie się Ks. Kan. Grzegorz Molewski – proboszcz z pobliskiej Nieszawy.