„Zatrzymać się i spojrzeć w wieczność”

W listopadowej zadumie, w czasie modlitwy za zmarłych myśli chrześcijan biegną do miejsc i osób, których już nie ma. W tę szczególną niedzielę – 4 listopada 2019 o godz. 13:00 zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej realizacji podstawowego zadania Kapituły, jakim jest głoszenie słowa Bożego podjął się Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Ks. Roman Żerkowski, który jest proboszczem we Włocławku w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty.

Dla dostojnego Gościa była to także wizyta sentymentalna, ponieważ przed 25 laty współpracował duszpastersko wraz z Ks. Prałatem Prepozytem w parafii Ciechocinek, kiedy jeszcze ustanowienie Kolegiaty i Kapituły w tym miejscu było w sferze marzeń.

Ks. Kanonik Roman przypomniał uczestnikom liturgii o konieczności patrzenia w przyszłość, jaką dla człowieka wierzącego jest wieczność z Bogiem. Aby to dostrzec, trzeba się zatrzymać i przypomnieć, że życie ludzkie przemija. Taką właśnie rolę pełni ten początek miesiąca listopada. Kaznodzieja przytaczał także jako żywe przykłady postaci ostatnich papieży, którzy również zwracali uwagę w swoim życiu na konieczność patrzenia w wieczność.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kanonikowi Romanowi za jego posługę i czekamy na kolejnych Kanoników i Prałatów, którzy będą spełniać swoją posługę w Ciechocińskiej Kolegiacie. Już w najbliższą niedzielę słowo Boże będzie głosił Ks. Kan. Bogusław Wiszowaty – proboszcz z Kościelnej Wsi.