Owoc naszych modlitw ujrzymy po tamtej stronie

Dnia 16.10.2019 upłynął rok od uroczystości podniesienia przez J.E. Ks. Bp Wisława Meringa kościoła parafialnego Ciechocinku do godności Kapituły. Równocześnie Pasterz Diecezji ustanowił Kapitułę Ciechocińską składającą się z Prałatów i Kanoników, której prepozytem ustanowił Ks. Prał. Grzegorza Karolaka.

Zgodnie z harmonogramem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej w niedzielę 20 października 2019 o godz. 13:00 realizacji podstawowego zadania Kapituły, jakim jest głoszenie słowa Bożego podjął się Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Ks. Eugeniusz Pasternak, który jest proboszczem w Osieku Wielkim niedaleko Koła. Pierwszym punktem jego wizyty w Ciechocinku był wpis do kroniki kapituły a następnie spotkanie na liturgii w Kolegiacie.

Ks. Kan. Eugeniusz powitany przez Prepozyta Kapituły przeszedł do aktualizacji kerygmatu czytań bieżącej niedzieli. Przez swój łagodny ton mówienia wprowadził w niedzielną liturgię niezwykły spokój. Wskazywał Jezusa jako nauczyciela modlitwy. Nawiązał także do niewysłuchanych w ludzkim rozumieniu modlitw i cytując innych mistrzów teologii na temat modlitwy wskazał, że owoc naszych modlitw ujrzymy dopiero po tamtej stronie życia.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kanonikowi Grzegorzowi za jego posługę i czekamy na kolejnych Kanoników i Prałatów, którzy będą spełniać swoją posługę w Ciechocińskiej Kolegiacie.