„Słuchać Pasterza”

Podczas obrad Świetnej Kapituły Ciechocińskiej 19 marca 2019 uchwalono, że od dnia 12 maja w niektóre niedziele Msza św. o godz. 13:00 będzie odprawiana przez Ks. Prałata lub Ks. Kanonika tejże Kapituły, który także wygłosi okolicznościową homilię.

Pierwszym, który podjął się tego zadania był Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej dr Marcin Idzikowski – wicerektor WSD we Włocławku oraz Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

Posługa homiletyczna Ks. Kan. Marcina Idzikowskiego zbiegła się z obchodzoną Niedzielą Dobrego Pasterza, która jest dniem modlitw o powołania. Ks. Kanonik podkreślił uniwersalność obrazu pasterz – owce. Każdy wierzący musi wsłuchiwać się w głos Pasterza, choć czasem jest to trudne do zrealizowania. Chrystus zaś, jako Dobry Pasterz zna każdą swoją owcę i zaprasza do pójścia za sobą.

Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Marcinowi Idzikowskiemu za jego posługę.

Za tydzień trud głoszenia słowa Bożego podejmie kolejny członek Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Prał. Leszek Malinowski z Aleksandrowa Kujawskiego.