„Chrystus odkrywa prawdziwy obraz Boga jako Ojca”

„Chrystus odkrywa prawdziwy obraz Boga jako Ojca”

Mimo wakacyjnego czasu Kapituła Ciechocińska nie zwalnia tempa aktywności. 27 lipca Mszę św. o godz. 13:00 odprawił i homilię wygłosił Ks. Kan. Radosław Cyrułowski – proboszcz parafii św. Doroty w Grochowach. Mimo wielkiego upału Kolegiata zapełniła się o tej godzinie Parafianami i Kuracjuszami, którzy przyzwyczaili się już do obecności dostojnych Gości na tej Mszy.

Ks. Kanonik Radosław odniósł się do swojego wieloletniego doświadczenia z zakresu psychologii i socjologii przypominając, że wielu ludzi posiada wypaczony obraz Boga. Chrystus ucząc modlitwy i dając jej wzór ukazuje właściwy obraz Boga, który jest ojcem dla każdego człowieka.

Dostojny Ksiądz Kanonik na podstawie modlitwy Abrahama podkreślił także wartość modlitwy wstawienniczej, a jako współczesny opis znaczenia takiej modlitwy przytoczył wiersz Jacka Daniluka z Białej Podlaskiej pt. „Piękny wiersz o różańcu”. Homilia Księdza Kanonika Radosława zapadła w serca uczestników liturgii, co widać było po zamyślonych twarzach na Mszy świętej i licznych prośbach o spotkanie po zakończonej już liturgii.

W dość krótkiej działalności duszpasterskiej i liturgicznej Kapituły w Ciechocinku widać wielkie zaangażowanie jej członków oraz liczne już owoce duchowe dla miejscowych Parafian i Kuracjuszy z całej Polski. Po niecałym roku widać także jak bardzo Kościołowi Włocławskiemu potrzebna była Kolegiata i Świetna Kapituła w Ciechocinku, który staje się bardzo żywym ośrodkiem duszpasterskim północnej części Diecezji Włocławskiej.

Według ustaleń kolejnym dostojnikiem Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, który 4 sierpnia podejmie się trudu głoszenia słowa Bożego będzie Ks. Prałat Archidiakon Dr Janusz Bartczak – Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej a wcześniej Kapelan Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.