W oczach Boga nic nie jest tylko drobiazgiem

Po kilku tygodniach przerwy w niedzielę 22 września 2019 o godz. 13:00 zaszczytu głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie dostąpił Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej – Ks. Kan. Mirosław Łaciński – proboszcz leżącego w woj. wielkopolskim Lubotynia.

Po przywitaniu przez Ks. Prał. Prepozyta Grzegorza Karolaka Ks. Kan. Łaciński swoją homilię zaczął od przytoczenia kilku przykładów z Księgi Rekordów Guinnessa, do której wielu ludzi chce się dostać robiąc rzeczy bardzo drobne i niepozorne. Następnie przeszedł do wyjaśnienia niedzielnej Ewangelii, w której Chrystus podkreśla wagę małych rzeczy w życiu chrześcijanina. Te małe rzeczy zdradzają nastawienie serca człowieka i jego wewnętrzną postawę. W oczach Boga bowiem nic nie jest tylko drobiazgiem.

Ta posługa kaznodziejska członków Kapituły Ciechocińskiej pokazuje bogactwo duchowe prezbiterów naszej diecezji. Przy powoływaniu Kapituły Pasterz naszej Diecezji zwracał bowiem uwagę na osobiste walory i osiągnięcia jej członków. Ks. Kan. Mirosław Łaciński, to jeden z kapłanów, którzy tworzyli od podstaw niektóre parafie naszej Diecezji Włocławskiej. W Jego wypadku była to parafia Zawiercie w dekanacie Kolskim. Serdecznie dziękujemy Ks. Kan. Mirosławowi za jego posługę.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem kolejnym, który podejmie się 29 września o godz. 13:00 zadania głoszenia słowa Bożego w Ciechocińskiej Kolegiacie będzie Ks. Kanonik Świetnej Kapituły Ciechocińskiej Bogumił Leszcz – proboszcz z Lubicza Górnego.